Alle indlæg af admin

Beboermøde om gårdrenovering

Søndag d. 17. januar afholdt vi et velbesøgt beboermøde  om gårdprojektet. Vores arkitekt viste rundt i gården og gennemgik de tanker, vi har om, hvad der skal gøres.  Der var stor tilslutning til planerne, og beboerne kom med enkelte input, som bestyrelsen vil arbejde videre med sammen med arkitekten.