Ordensreglement

Benyttelse af gården er udelukkende forbeholdt ejendommenes beboere. For benyttelsen af gården gælder følgende ordensreglement:

1. Legepladsen må benyttes af alle ejendommenes børn, men større børn må ikke med voldsom leg, såsom regulært fodboldspil, hindre de mindre børns benyttelse af legepladsen.

2. Leg må kun finde sted mellem 8.00-22.00.

3. Leg af enhver art i skralderummene, samt i beplantningen er ikke tilladt og forvoldte skader erstattes.

4. Legetøj, der af børnene er medbragt på legepladsen, må ikke efterlades i gården, men af de pågældende eller deres familie, fjernes ved legetids ophør.

5. Leg med sand må kun ske i sandkassen.

6. Hærværk på legeredskaber eller andet på opholdsarealet værende fællesting medførererstatningspligt.

7. Fællesanlægget er privat, og personer der ikke er bosat i de nævnte ejendomme, har ikke adgang hertil medmindre det drejer sig om private gæster.

8. Voksnes ophold på fællesarealet efter legetids ophør, jfr. punkt 2 må kun finde sted for så vidt det ikke medfører støj eller på anden måde er til gene for de øvrige beboere. Færdsel over eller ophold i karreens øvrige gennemgange m.v. er ikke tilladt.

9. Henstillen af cykler, knallerter, barnevogne, m.v. skal ske på de anviste steder.

10. Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er forbudt. Hunde og katte må ikke luftes i gården.

11. Tæppebankning fra vinduerne er forbudt.

12. Parkering af biler og motorcykler i fællesgården er forbudt.

13. Knallerter må ikke startes i gården og cykel og knallertkørsel i gården er forbudt.

14. Høj musik i gården er ikke tilladt.

15. Beboerne og dennes husstand er pligtig til at efterkomme enhver anvisning fra den tilsynsførende.

16. Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvirkning, uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker, som overtrædelse er den enkelte ejendoms ordensreglement og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med den enkelte andels- og ejerforenings vedtægter.

17. Vedrørende ordensreglementet for de enkelte ejendomme, henvises i øvrigt til disses husorden.

Hjemmeside for Gårdlauget