Gårdprojektet er færdigt

Sommeren 2017 indviede vi officielt den nye gård. Mere end 5 års opsparing, planlægning og udførelse var slut. Der var blevet plantet 100-vis af planter, lavet en ny trappe og en ny legeplads, lagt gule sten og renset cementfliserne i kanten af gården. Både beboere og Gårdlaugets bestyrelse er godt tilfredse 🙂

 

NU STARTER GÅRDRENOVERINGEN (+ reparation af kloakker)

Fra tirsdag d. 17. maj og frem til ca. 1. juli, vil vores gård blive omdannet til en byggeplads. Men det bliver godt 🙂 

Arbejdet med gårdrenoveringen går i gang samtidig med, at vi får repareret vores kloaksystem, der er voldsom ramt af rotteangreb. Det betyder, at der vil være begrænset adgang i gården.

Byggearbejdet vil foregå mellem kl. 7.00 til kl. 16 på alle hverdage.

Porten mod Fiskedamsgade vil i ovennævnte tidsrum stå åben.

Vi håber, at alle vil bære over med evt. støj og andre byggegener.

Det er desuden vigtigt, at vi alle respekterer de afspærringer, der vil være i forbindelse med byggearbejdet. Pas på jeres børn!

Lyngholm Kloakservice, der skal reparere kloakkerne, vil arbejde i gården langs husfacaderne og evt. på fortovet. Der blive blive afspærret punktvist, de steder de graver, hvorefter de bliver lukket igen.

Køge Bugts Anlægsgartner, der står for gårdrenoveringen, vil arbejde midten af gården. Som udgangspunkt vil området være utilgængeligt i hele perioden.

Vi har sammenlagt de to projekter, så beboerne vil blive generet kortest mulig tid.

Du er velkommen til at kontakte Gårdlauget hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Læs mere om projektet her.

Vi glæder os til at fejre vores nye gård til juli!

Venlig hilsen

Gårdlaugets bestyrelse: Jakob / Bjørn, Charlotte, Helle, Mads og Andreas.

Beboermøde om gårdrenovering

Søndag d. 17. januar afholdt vi et velbesøgt beboermøde  om gårdprojektet. Vores arkitekt viste rundt i gården og gennemgik de tanker, vi har om, hvad der skal gøres.  Der var stor tilslutning til planerne, og beboerne kom med enkelte input, som bestyrelsen vil arbejde videre med sammen med arkitekten.

Hjemmeside for Gårdlauget