Renovation

Se kommunens nyeste regler for affaldssortering på https://www.kk.dk/affald

Bemærk

  • storskrald må ikke sættes i skralderum
  • storskrald må ikke sættes uden for det dertilhørende skralderum.
  • Byggeaffald må ikke sættes i skralderum
  • Byggeaffald må ikke sættes uden for det dertilhørende skralderum.

Byggeaffald ikke er storskrald. Placeres der byggeaffald eller storskrald uden for skralderummet modtager foreningerne ekstra regninger.

Hjemmeside for Gårdlauget