Om Gårdlauget

Der er oprettet et gårdlaug på tværs af de fem ejendomme, der omkranser gården. Gårdlaugets formål er at administrere og drive, herunder ren- og vedligeholde, det  fælles gårdanlæg. Gårdlaugets medlemmer er de 5 foreninger, som er forpligtet til at være medlem af lauget.

Bestyrelsen
Hver forening vælger en repræsentant til at sidde i Gårdlaugets bestyrelse. Bestyrelsen mødes efter behov, og består af:

A/B Willedam – Mads Vestergaard
A/B Will. 75 – Casper H. Nielsen
A/B Hol 48 – Charlotte Brems Salomonsen
E/F Holfi – Freja Olander
E/F Fiskedamsgade 9-11 – Ledig

Gårdlaugets Administrator
Newsec A/S
Michael Topsøe-Jensen
Ejendomsadministrator, Foreninger
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Direkte +45 45 26 09 42
mto@newsec.dk

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i Gårdlauget en gang årligt. Alle beboere i de 5 foreninger kan stille forslag, opstille som medlemmer og deltage i generalforsamlingen. Som minimum deltager de 5 foreningers repræsentanter. Se referater fra generalforsamlingerne her.

Hjemmeside for Gårdlauget