Ordensreglement

vedtaget af foreningernes bestyrelser d. 31.5.22.

For at alle kan have glæde af vores fælles gård, er der en række regler, der skal følges:

 1. Gården er privat for beboerne, og personer der ikke er bosat i de omkransende ejendomme, har ikke adgang hertil, medmindre det drejer sig om private gæster.
 2. Larmende adfærd, som fx høj musik og højrøstet tale, må kun finde sted hverdage mellem kl. 8.00-20.00 og weekender mellem kl. 9.00-22.00.
 3. Larmende arbejdsredskaber må i hverdage kun bruges mellem kl. 8.00 og 18.00 og i weekender i tidsrummet 9.00-16.00 og i kortere tid af gangen. Der opfordres desuden til, at man tager hensyn til eventuelle arrangementer i gården.
 4. Cykler må ikke parkeres i gården, på nær ladcykler, der udelukkende må parkeres på de anviste steder.
 5. Biler, motorcykler, knallerter og scootere er ikke tilladt i gården.
 6. Legetøj ryddes op hver dag, når legen er slut – det er forældrenes ansvar.
 7. Leg af enhver art i skralderummene og på skraldeskurenes tage, samt i beplantningen, er ikke tilladt og forvoldte skader erstattes.
 8. Leg med sand må kun ske i sandkassen og i området ved gyngen.
 9. Af hensyn til rotter er fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne forbudt.
 10. Hunde og katte må ikke besørge i gården og må kun opholde sig sammen med deres ejer, altid under hensynstagen til andre brugere af gården. Andre dyr, som fx kaniner i bur, kræver forudgående dialog med Gårdlaugets bestyrelse.
 11. Skade forvoldt på gårdens inventar medfører erstatningspligt.
 12. Gården er fælles og må ikke ”privatiseres”. Det betyder bl.a. at evt. antallet af private borde og stole skal begrænses og må bruges af alle beboere. Andre møbler må ikke stilles i gården. Blomsterpotter i begrænset omfang må gerne stilles i gården. Trapper fra stuelejligheder ud i gården må max være 65 cm. dyb og skal være flytbare.
 13. Storskrald må ikke stilles i gården eller i skraldeskurene. 

Hjemmeside for Gårdlauget